Photographs from Tokyo, Japan on July 10th, 2009
Previous Day's PhotosTokyo, Japan
Jul. 4th, 2009
Previous Photo
Tuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, Japan
Next Photo Next Day's PhotosTokyo, Japan
Jul. 4th, 2009

Tuna at Tsukiji Fish Market
Tokyo, Japan

Return to the Travelogue
Subway platform; Tokyo, JapanSubway platform; Tokyo, JapanSalaryman waiting for the subway; Tokyo, JapanSalaryman waiting for the subway; Tokyo, JapanInside a subway car; Tokyo, JapanInside a subway car; Tokyo, JapanFeet; Tokyo, JapanFeet; Tokyo, JapanFish-hooking tool at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanFish-hooking tool at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanThe tuna auction at Tsukiji Market; Tokyo, JapanThe tuna auction at Tsukiji Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanTuna at Tsukiji Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanThe tuna auction at Tsukiji Market; Tokyo, JapanThe tuna auction at Tsukiji Market; Tokyo, JapanColoured plastic streamers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanColoured plastic streamers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanColoured plastic streamers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanColoured plastic streamers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanFish-hooking tool at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanFish-hooking tool at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanThe tuna auction at Tsukiji Market; Tokyo, JapanThe tuna auction at Tsukiji Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorkers at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanVehicle at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanVehicle at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanSheryl at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanSheryl at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanCarts at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanCarts at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanStyrofoam boxes at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanStyrofoam boxes at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanStyrofoam boxes at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanStyrofoam boxes at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanWorker at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanSayaka; Tokyo, JapanSayaka; Tokyo, JapanOctopus at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanOctopus at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanLegs; Tokyo, JapanLegs; Tokyo, JapanBoxes at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanBoxes at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanPoster at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanPoster at Tsukiji Fish Market; Tokyo, JapanMetal panel; Tokyo, JapanMetal panel; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanSlot-racing track at a toy-store; Tokyo, JapanSlot-racing track at a toy-store; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanCity workers; Tokyo, JapanCity workers; Tokyo, JapanBottles; Tokyo, JapanBottles; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, JapanUtility cover; Tokyo, Japan